• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 2999
Lượt truy cập : 49915855
Tổng sản phẩm : 2240

Chef’s Classic Stainless Steel Metallic Red 11 Piece Cookware Set

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Bộ

Mã sản phẩm : 15829

Thông tin sản phẩm:
Beautiful inside & out. The bright red exteriors set a professional tone in your space & hint at the easy-cooking brilliance of the stainless steel interiors. Aluminum-encapsulated bases heat quickly & evenly to eliminate hot spots & slip right into the dishwasher for a flawless finish.
  

Beautiful inside & out. The bright red exteriors set a professional tone in your space & hint at the easy-cooking brilliance of the stainless steel interiors. Aluminum-encapsulated bases heat quickly & evenly to eliminate hot spots & slip right into the dishwasher for a flawless finish.

 

 • 11-piece set includes:
 • 1.5-qt. covered saucepan
 • 2.5-qt. covered saucepan
 • 3-qt. covered sauté pan with helper handle
 • 8-qt. covered stockpot
 • 18-cm. steamer insert
 • 8" skillet
 • 10" skillet
 • Red exteriors & stainless steel interiors
 • Aluminum-encapsulated bases heat quickly & evenly to elimate hot spots
 • Stay-cool riveted stainless steel handles
 • Tapered rims eliminate drips & spills when pouring
 • Tight-fitting glass lids seal in nutrients, flavor & moisture
 • Oven safe to 400ºF; lids oven safe to 350ºF
 • Freezer safe
 • Dishwasher safe
 • Lifetime warranty

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x