• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 2558
Lượt truy cập : 45907492
Tổng sản phẩm : 2179

Oral-B - Floss Action Toothbrush Head

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Bộ

Mã sản phẩm : 16906

Thông tin sản phẩm:
Micro Pulse bristles penetrate between teeth to sweep away plaque for a floss-like clean

Clinically superior for a whole new level of clean

Heals gums and reverses Gingivitis for improved gum health.
  

Micro Pulse bristles penetrate between teeth to sweep away plaque for a floss-like clean

 

Clinically superior for a whole new level of clean

 

Heals gums and reverses Gingivitis for improved gum health.

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x