• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 3075
Lượt truy cập : 50530010
Tổng sản phẩm : 2252

In Essence - Mist Sleep

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Chai

Mã sản phẩm : 16980

In Essence - Mist Sleep
Thông tin sản phẩm:
Sleep Mist contains a natural relaxing blend of oils for the relief of sleeplessness.

  

Sleep Mist contains a natural relaxing blend of oils for the relief of sleeplessness. 

 

It combines pure essential oils of Lavender, Mandarin, Roman Chamomile and Valerian to relieve the symptoms of insomnia, nervous tension, stress and mild anxiety.

 

• Beneficial during times of stress

• Helps relieve nervous tension, stress and mild anxiety

• Relief of sleeplessness

• Temporary relief of headaches

• May help relieve tiredness

• May help decrease fatigue.

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x