• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 879
Lượt truy cập : 48072457
Tổng sản phẩm : 2208

Stressballs De-Stress Sleep Supplement Gummies with Melatonin, 46 Ct

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Hộp

Mã sản phẩm : 17784

Thông tin sản phẩm:
Giống như phần còn lại của thế giới, chúng ta đấu tranh với căng thẳng.
Chúng tôi đã tạo Stressballs ™ vì chúng tôi tin rằng bạn không cần phải căng thẳng về việc kiểm soát căng thẳng của mình.

Mọi người đều biết căng thẳng có thể là xấu và nếu bạn giống như chúng tôi, có lẽ bạn có thể sử dụng một số trợ giúp để quản lý căng thẳng, bạn có thể trải nghiệm ít hơn về những điều xấu và nhiều hơn điều tốt đẹp mà cuộc sống đã cung cấp cho bạn.
  
 
Like the rest of the world, we struggle with stress. We created Stressballs™ because we believe you shouldn't have to stress about managing your stress. 
 
Everyone knows stress can be bad. And, if you're like us, you could probably use some help managing stress so you can experience less of the bad and more that life has to offer. 
 
Our drug-free and habit-free herbal blend uniquely includes whole-plant ashwagandha, an adaptogen used in Ayurvedic medicine for thousands of years that has been shown to help you De-Stress*. Even better, it's packed in yummy gummies that are naturally flavored and non-habit forming. 
 
At Stressballs we think it's okay to be a little stressed. Let's all have a ball, anyway. 
 
*THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE 
 
Stressballs De-Stress Sleep Supplement Gummies with Melatonin, 46 Ct: STRESS LESS, SLEEP MORE: Stressballs De-Stress + Snooze is an herbal stress and sleep supplement. We know everybody's a little stressed, and that's okay. We're here to help make sure you get the most from life*
HELPS YOU DE-STRESS & SLEEP: After a day of tackling to-dos, De-Stress + Snooze can help you put the stresses of the day behind you with ashwagandha to help keep you centered plus an optimal dose of melatonin to help you sleep*
 
ASHWAGANDHA: Ashwagandha has been used for thousands of years in Ayurvedic medicine to help manage stress. Our patented ashwagandha is clinical-strength and contains 3 bioactives since it's sourced from the roots and the leaves of the plant
 
HERBAL BLEND WITH TRUSTED INGREDIENTS: De-Stress + Snooze contains ingredients that have been proven in randomized, double-blind, placebo-controlled studies to improve stress levels and sleep*
 
GLUTEN-FREE, LACTOSE-FREE, GELATIN-FREE AND HABIT-FREE: Stressballs Snooze is drug-free, gluten-free, lactose-free, gelatin-free and non-habit forming
 
Indications:
 
Health Concern: Sleep Support Cognitive Support Energy Support Mood and Stress Support

Specifications
Assembled Product Weight : 0.433 lb
Brand : Stressballs
 
Features 
 
Herbal Blend of Ashwagandha, non-habit forming, drug free, Chamomile, Contains Melatonin, delicious, easy to chew.

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x