• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 4678
Lượt truy cập : 48451812
Tổng sản phẩm : 2212

Icy Hot Maximum Strength Medicated Pain Relief Spray, 4 fl oz

Giá thị trường : 1.900.000 VNĐ

Giá bán : 1.090.000 VNĐ / 1 Cặp

Mã sản phẩm : 5427

Icy Hot Maximum Strength Medicated Pain Relief Spray, 4 fl oz
Thông tin sản phẩm:
* 2 chai
  

Temporarily relives minor pain associated with arthritis, simple backache, muscle strains, sprains, bruises and cramps.

 • Fast, long-lasting relief
 • No mess continuous spray
 • Dries quickly

Icy Hot Medicated Spray

Fast, Long Lasting Relief

 • No-mess continuous spray
 • Works at any angle
 • Dries quickly


Uses
Temporarily relieves minor pain associated with:

 • arthritis
 • simple backache
 • muscle strains
 • sprains
 • bruises
 • cramps


For adults and children over 12 years. For external use only. Carefully read the label before using.

 

Icy Hot Medicated Spray Drug Facts

Also available from Icy Hot:

 • Extra Strength Icy Hot Back Patch
 • Extra Strength Icy Hot XL Back Patch
 • Icy Hot Power Gel
 • Extra Strength Icy Hot Balm
 • Extra Strength Icy Hot Cream
 • Icy Hot No Mess Applicator
 • Icy Hot Vanishing Scent Gel
 • Extra Strength Icy Hot Sleeve - Large
 • Extra Strength Icy Hot Medicated Roll - 2"

 

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x