• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 3031
Lượt truy cập : 48103874
Tổng sản phẩm : 2209

Non-Alcoholic Premium Margarita Cocktail Mix

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Chai

Mã sản phẩm : 9358

Thông tin sản phẩm:
Kirkland Signature Non-Alcoholic Premium Margarita Cocktail Mix is fresh and tangy, offering a nice balance between the sweet flavor of 100% cane sugar and real lime juice.
  

Tasting Notes
Kirkland Signature Non-Alcoholic Premium Margarita Cocktail Mix is fresh and tangy, offering a nice balance between the sweet flavor of 100% cane sugar and real lime juice.  

Composition
Our non-alcoholic premium margarita cocktail mix is made with the finest ingredients:

 • Real lime juice from concentrate
 • 100% cane sugar, no preservatives

Makes the perfect margarita every time!

The Perfect Margarita
Combine 4 ounces Kirkland Signature Non-Alcoholic Premium Margarita Cocktail Mix, 1.5 to 2 ounces of premium tequila and 1/2 cup of ice in a shaker. Shake well and strain into a salt-rimmed glass, then garnish with a lime slice. And, for those who desire a non-alcoholic margarita, simply serve without adding tequila!

 

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x