• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 3431
Lượt truy cập : 48108231
Tổng sản phẩm : 2209

Vicks NyQuil Cold & Flu Cherry Liquid, 12 oz

Giá thị trường : 510.000 VNĐ

Giá bán : 429.000 VNĐ / 1 Chai

Mã sản phẩm : 9405

Vicks NyQuil Cold & Flu Cherry Liquid, 12 oz
Thông tin sản phẩm:
Turn to NyQuil Cold & Flu Relief Liquid to relieve your cough due to minor throat and bronchial irritation, sore throat, headache, minor aches and pains, fever, runny nose, and sneezing, so you can get the sleep you need.

  

Drug Facts

 


 

Drug Facts

Active Ingredient
 
Purpose
Acetaminophen 650 Mg (Pain Reliever/Fever Reducer)
 
 
Warnings
 

Pregnancy/Breastfeeding: If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.
Inactive Ingredients
Cherry: acesulfame potassium, alcohol, citric acid, FD&C blue no. 1, FD&C red no. 40, flavor, high fructose corn syrup, polyethylene glycol, propylene glycol, purified water, saccharin sodium, sodium citrate

Turn to NyQuil Cold & Flu Relief Liquid to relieve your cough due to minor throat and bronchial irritation, sore throat, headache, minor aches and pains, fever, runny nose, and sneezing, so you can get the sleep you need.

Vicks NyQuil Cold & Flu Cherry Liquid:
 • Temporarily relieves common cold and flu symptoms
 • Relieves minor aches and pains, sneezing, and headache
 • Relieves sore throat, runny nose, and fever

 

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x