• Ipad 3....
 • New Ipad 3
 • Surface
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • www.muahangmy4u.com
 • Tên sản phẩm : Apple iPad 3 with Wi-Fi + 4G (Verizon, White & Black)_64GB
 • SlideVictoria
 • IPad 3
 • Tên sản phẩm : Olay® ProX Clear Acne Kit 4-piece Kit
 • Ipad 3
 • Ensure
 • Hàng khuyến mãi
 • N_Ipad 3..
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • Ensure
 • Tên sản phẩm : Olay Definity Night Restorative Sleep Cream, 1.7 Ounce
 • Tên sản phẩm : HP Pavilion HPE h8xt Desktop Intel® Core™ i7-2600 3.8GHz Beats™ Audio
 • iphone4_7
 • iphone4_8
Email

Mật Khẩu
   Quên mật khẩu ?    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 2753
Lượt truy cập : 39622935
Tổng Sản Phẩm : 869

Astepro Adult Nasal Spray - 120 ml./bottle, 3 pk

Giá thị trường : 2.300.000 VNĐ

Giá Bán : 1.959.000 VNĐ / 1 Bộ

Mã Sản Phẩm : 9408

Astepro Adult Nasal Spray - 120 ml./bottle, 3 pk
Thông tin sản phẩm:
* Thuốc trị Dị ứng Astepro là loại thuốc xịt mũi đầu tiên và duy nhất trong 24 giờ, không steroid để giảm dị ứng.

- Trong khi các loại xịt dị ứng khác có thể mất nhiều giờ để bắt đầu làm việc vào ngày đầu tiên, Astepro, thuốc dị ứng sức mạnh đầy đủ, bắt đầu làm việc trong 30 phút.
Trợ giúp lâu dài.

- Thuốc xịt dị ứng không chứa steroid này giúp giảm dị ứng lâu dài các triệu chứng dị ứng mũi trong nhà và ngoài trời như nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, ngứa mũi lên đến 24 giờ.

Hiện tại thuốc trị dị ứng hiệu Astepro đã có đầy đủ sức mạnh này!


* Dưới 6 tuổi: không sử dụng!
- Sử dụng theo hướng dẫn.
  
Thuốc trị Dị ứng Astepro là loại thuốc xịt mũi đầu tiên và duy nhất trong 24 giờ, không steroid để giảm dị ứng. 
 
Trong khi các loại xịt dị ứng khác có thể mất nhiều giờ để bắt đầu làm việc vào ngày đầu tiên, Astepro, thuốc dị ứng sức mạnh đầy đủ, bắt đầu làm việc trong 30 phút.
Trợ giúp lâu dài.
 
Thuốc xịt dị ứng không chứa steroid này giúp giảm dị ứng lâu dài các triệu chứng dị ứng mũi trong nhà và ngoài trời như nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, ngứa mũi lên đến 24 giờ. 
 
Hiện tại thuốc trị dị ứng hiệu Astepro đã có đầy đủ sức mạnh này!
 
Dị ứng Astepro có liều lượng linh hoạt, vì vậy nó có thể được sử dụng 1 hoặc 2 lần mỗi ngày để giảm dị ứng.
 
Thuốc dị ứng sức mạnh đầy đủ đơn thuốc có sẵn mà không cần kê đơn
 
Xịt mũi này không chứa steroid, không chứa cồn và không chứa hương liệu. 
 
Một lần xịt chứa 205.5 mcg azelastine HCl. 
 
Bộ sản phẩm này chứa thuốc xịt mũi Astepro Allergy kháng histamin giảm dị ứng mạnh mẽ và hiệu quả không steroid.
 
* Cách Sử Dụng:
 
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Sản phẩm này có thể được sử dụng 1  hoặc 2 lần một ngày. 
 
-Mỗi ngày dùng 2 lần mỗi lỗ mũi, mỗi 12 giờ dùng 1 hoặc 2 lần, không nên dùng quá 4 lần mỗi lỗ mũi trong 24 giờ.
 
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi: người lớn nên giám sát sử dụng, mỗi 12 giờ 1 xịt vào mỗi lỗ mũi, không sử dụng quá 2 lần xịt vào mỗi lỗ mũi trong khoảng thời gian 24 giờ.
 
- Trẻ em dưới 6 tuổi: không được sử dụng
 
- Đọc Hướng Dẫn Sử Dụng Cách mở chai trước khi sử dụng lần đầu tiên, sử dụng xịt, 
 
Đóng chai lại nếu không sử dụng trong 3 ngày trở lên, và cách vệ sinh xịt mũi nếu bị nghẹt mũi.
 
- 360 xịt/pk. , 120 xịt trên mỗi chai (bộ gồm 3 chai)
 
Giảm dị ứng trong nhà và ngoài trời
 
Không chứa chất steroid, cồn và hương liệu
 
Chỉ 24h xịt mũi không steroid giảm dị ứng
 
Một lần xịt chứa 205,5 mcg azelastine HCl
 
Sau 30 phút nữa nếu muốn xịt tiếp lần 2
 
- Từ 12 tuổi trở lên: sử dụng tối đa 2 lần mỗi ngày mỗi 12 giờ, không vượt quá 4 lần xịt trong 24 giờ
 
- 6-11 tuổi: có sự giám sát của người lớn, cứ 12 tiếng xịt 1 lần, không vượt quá 2 lần xịt trong 24 tiếng
 
* Dưới 6 tuổi: không sử dụng!
- Sử dụng theo hướng dẫn.

 

 

 
Astepro Allergy is the first and only 24 hour, steroid-free nasal spray for allergy relief. While other allergy sprays may take hours to start working on the first day, Astepro, full-prescription strength allergy medicine, starts working in 30 minutes.
 
Long-lasting Relief
This steroid-free allergy spray provides long-lasting allergy relief of indoor and outdoor nasal allergy symptoms; nasal congestion, runny nose, sneezing, and itchy nose for up to 24 hours. Now Astepro allergy is available at its full prescription strength. Astepro allergy has flexible dosing, so it can be used either once or twice daily for allergy relief.
 
Full-Prescription Strength Allergy Medicine Available Without a Prescription
 
This nasal spray is steroid-free, alcohol-free and fragrance-free. One spray contains 205.5 mcg of azelastine HCl. This pack contains Astepro Allergy antihistamine nasal spray powerful and effective steroid-free allergy relief.
 
How To Use
Adults and Children 12 years and over: This product may be used either once or twice a day. Once daily use 2 sprays in each nostril or twice daily, use 1 or 2 sprays in each nostril every 12 hours; do not use more than 4 sprays in each nostril in a 24 hour period.
 
Children 6 years to 11 years: an adult should supervise use, 1 spray in each nostril every 12 hours; do not use more than 2 sprays in each nostril in a 24 hour period.
Children under 6 years: do not use
 
Read the User Guide for how to on priming the bottle before the first use, using the spray, priming bottle again if not used for 3 or more days, and how to clean the spray nozzle if it gets clogged.
 
360 sprays/pk., 120 sprays per bottle
Indoor and outdoor allergy relief
Steroid, alcohol and fragrance free
Only 24-hour steroid-free nasal spray for allergy relief (among over the counter products)
One spray contains 205.5 mcg of azelastine HCl
Starts working in 30 minutes
 
Ages 12 and older: use up to twice daily every 12 hours, do not exceed 4 sprays in 24 hours
Ages 6-11: with adult supervision, spray once every 12 hours, do not exceed 2 sprays in 24 hours
 
Ages under 6: do not use
Use as directed.

 

 

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x