• Ipad 3....
 • New Ipad 3
 • Surface
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • www.muahangmy4u.com
 • Tên sản phẩm : Apple iPad 3 with Wi-Fi + 4G (Verizon, White & Black)_64GB
 • SlideVictoria
 • IPad 3
 • Tên sản phẩm : Olay® ProX Clear Acne Kit 4-piece Kit
 • Ipad 3
 • Ensure
 • Hàng khuyến mãi
 • N_Ipad 3..
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • Ensure
 • Tên sản phẩm : Olay Definity Night Restorative Sleep Cream, 1.7 Ounce
 • Tên sản phẩm : HP Pavilion HPE h8xt Desktop Intel® Core™ i7-2600 3.8GHz Beats™ Audio
 • iphone4_7
 • iphone4_8
Email

Mật Khẩu
   Quên mật khẩu ?    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 4463
Lượt truy cập : 40932384
Tổng Sản Phẩm : 529

Hair Regrowth Treatment Minoxidil Foam for Women, 2.11 fl oz, 6-count

Giá Bán : Liên hệ ngay / 1 Bộ

Mã Sản Phẩm : 13078

Thông tin sản phẩm:
- So sánh với thành phần hoạt chất của Women´s Rogaine. Minoxidil Topical Aerosol, 5% (Bọt), Điều trị mọc lại tóc cho phụ nữ,

# 1 Dermatologist Recommended Hair Loss OTC Active Ingredient (của các bác sĩ Hoa Kỳ được khảo sát bởi một công ty nghiên cứu thị trường độc lập).

- Đã được chứng minh lâm sàng để mọc lại tóc.

  
 
So sánh với thành phần hoạt chất của Women's Rogaine. Minoxidil Topical Aerosol, 5% (Bọt), Điều trị mọc lại tóc cho phụ nữ, 
 
# 1 Dermatologist Recommended Hair Loss OTC Active Ingredient (của các bác sĩ Hoa Kỳ được khảo sát bởi một công ty nghiên cứu thị trường độc lập). 
 
Đã được chứng minh lâm sàng để mọc lại tóc. 
 
 
 
Khi được sử dụng theo chỉ dẫn, bọt minoxidil mỗi ngày một lần này hoạt động bên dưới bề mặt để kích hoạt lại nang tóc để kích thích mọc lại tóc trên da đầu. Dành cho những phụ nữ có mái tóc mỏng nói chung trên đỉnh da đầu. Bọt không mùi này có nắp chống dùng trẻ em. Bạn có thể cần sử dụng sản phẩm này ít nhất 6 tháng trước khi thấy kết quả.
 
 
Features:
 
(6) 2.11 fl oz Foam Canisters
For External Use Only
For Women
 
About Minoxidil Topical Aerosol, 5% (Foam) For Women
Decoration
12 Month Supply of Minoxidil Topical Aerosol, 5% (Foam) For Women
Compare to the active ingredient of Women's Rogaine. Minoxidil Topical Aerosol, 5% (Foam), Hair Regrowth Treatment For Women, contains the #1 Dermatologist Recommended Hair Loss OTC Active Ingredient (of U.S. Physicians surveyed by an independent market research firm). Clinically proven to regrow hair. When used as directed, this once-a-day minoxidil foam works beneath the surface to reactivate hair follicles to stimulate hair regrowth on top of the scalp. For women who have a general thinning of hair on the top of the scalp. This unscented foam has a child-resistant cap. You may need to use this product for at least 6 months before you see results.
 
About Hair Regrowth Treatment
Decoration
white foam
WHAT IS MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN)?
 
Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) is a white foam containing 5% minoxidil for use only on the scalp to help regrow hair in women.
 
WHO MAY USE MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN)?
 
Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) may be appropriate for you if you are an adult who is at least 18 years old and experiencing gradually thinning hair or gradual hair loss on the top of your scalp. The common hereditary thinning or hair loss process begins slowly and may become noticeable only after years of gradual loss.
 
Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) is for general thinning of hair on the top of the scalp as shown. Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) has been shown to regrow hair in women with the degrees of hair loss shown. If women have more hair loss than shown, Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) may not work.
 
Many of those experiencing hair loss have other family members with gradual thinning of hair or hair loss. If there is no family history of gradual thinning or gradual hair loss, or hair loss is patchy, see your doctor.
 
HOW SOON CAN I EXPECT RESULTS FROM USING MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN)?
 
Since normal hair usually grows only 1/2 to 1 inch per month, hair regrowth with Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) also takes time. Generally, new hair growth is slow for a Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) user. Results may be seen as early as 3 months with once daily use. For some women, it may take at least 6 months for results to be seen. If you do not see any results after 6 months, stop using Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) and seek the advice of your doctor.
 
When you first begin to use Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women), your hair loss may continue for up to 2 weeks. This increase in hair loss is expected and is temporary. However, if it continues after two weeks, see your physician. 
 
IF MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN) IS WORKING, WHAT WILL THE HAIR LOOK LIKE?
 
At first, hair growth may be soft, downy, and colorless hairs. After further use, the new hairs should be the same color and thickness as the other hairs on your scalp.
 
HOW LONG DO I NEED TO USE MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN)?
 
If you respond to Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women), you need to use it once daily to keep and continue the hair regrowth. Up to 3 months of usage may be needed to see your best results from Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women).
 
WHAT HAPPENS IF I COMPLETELY STOP USING MINOXIDIL TOPICAL AEROSOL, 5% (FOR WOMEN)? WILL I KEEP THE NEW HAIR?
 
Continuous use of Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women) is needed to maintain hair regrowth. If you stop using Minoxidil Topical Aerosol, 5% (For Women), the normal hair loss process will start again. You will probably lose your newly regrown hair in three to four months.
 
 
 

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

Sản phẩm tương tự
x