• Trang chủ
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
 • www.muahangmy4u.com
 • BATH & PERFUME PASSION by Bath & Perfume Passion Corp., California, USA.
 • http://muahangmy4u.com/index.php?cid=70&product_id=4565
 • Abotte
 • New Ipad 3
 • Beer
 • Thực phẩm chức năng
 • Ipad 3
 • Thiết bị điện tư
 • Ensure
 • Ensure Complete , Balance Nutrition
 • N_Ipad 3..
 • Ensure
 • Mỹ phẩm
 • Mỹ phẩm
 • Thực phẩm chức năng
 • Trang
Email

Mật khẩu
   Quên mật khẩu    Đăng ký
Giá trị đơn hàng : 0 VNĐ
Đang truy cập : 2511
Lượt truy cập : 42908976
Tổng sản phẩm : 2122

PreSonus StudioLive 16.4.2 Digital Mixer

Giá bán : Liên hệ ngay / 1 Bộ

Mã sản phẩm : 2446

Thông tin sản phẩm:
StudioLive là một trong những mixer kỹ thuật số 16 kênh mạnh mẽ và linh hoạt nhất trên thế giới.

Được trang bị 16 bộ khuếch đại âm thanh XMAX headroom cao, công cụ ghi và phát lại FireWire 32x18, xử lý Fat-Channel với 4 mức EQs, máy nén, giới hạn và cửa, hiệu ứng DSP, 6 auxbus, 4 nhóm phụ, đèn LED rộng tính năng đo, lưu và thu hồi mixer, lưu / thu hồi kênh / thu hồi / sao chép / dán, talkback và hơn thế nữa, nó phá vỡ ranh giới mới cho hiệu suất và sản xuất âm nhạc.

  

Má»™t môi trường mạnh mẽ và linh hoạt cho hiệu suất hoạt Ä‘á»™ng trá»±c tiếp và sản xuất âm nhạc trong phòng thu.

 

StudioLive là má»™t trong những mixer kỹ thuật số 16 kênh mạnh mẽ và linh hoạt nhất trên thế giá»›i. Được trang bị 16 bá»™ khuếch đại âm thanh XMAX headroom cao, công cụ ghi và phát lại FireWire 32x18, xá»­ lý Fat-Channel vá»›i 4 mức EQs, máy nén, giá»›i hạn và cá»­a, hiệu ứng DSP, 6 auxbus, 4 nhóm phụ, Ä‘èn LED rá»™ng tính năng Ä‘o, lÆ°u và thu hồi mixer lÆ°u / thu hồi kênh / thu hồi / sao chép / dán, talkback và hÆ¡n thế nữa, nó phá vỡ ranh giá»›i má»›i cho hiệu suất và sản xuất âm nhạc. 

 

LÆ°u ý: Từ ngày 26/5/09, bạn có thể làm cho StudioLive 16.4.2 của bạn 64-bit tÆ°Æ¡ng thích thông qua má»™t bản cập nhật web PreSonus. Ngoài ra còn có má»™t cập nhật phần mềm bao gồm má»™t EQ đồ họa má»›i có thể kết hợp daisy-chain nhiều StudioLive 16.4.2 Ä‘Æ¡n vị hoặc các giao diện loạt FireStudio. 

 

Loaded with Racks of EffectsStudioLive được nạp vá»›i mọi thứ cần thiết cho sản xuất âm thanh sống Ä‘á»™ng tổng cá»™ng vá»›i tổng cá»™ng 28 máy nén, 28 giá»›i hạn, 28 cổng, 28 bá»™ lọc cao, 2 loa stereo / stereo chậm, 2 loa stereo và hÆ¡n thế nữa, tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền và các chuyến Ä‘i từ Ä‘oạn trailer trong khi vào / ra. 

 

Tất cả các hiệu ứng kỹ thuật số StudioLive được tạo ra và xá»­ lý vá»›i Ä‘á»™ chính xác Ä‘iểm nổi 32-bit cho hiệu suất âm thanh tối Ä‘a và tính âm nhạc cao. Best in Both WorldsStudioLive tích hợp má»™t mixer kỹ thuật số chuyên nghiệp vá»›i má»™t hệ thống ghi âm Ä‘a kênh hoàn chỉnh cung cấp môi trường sáng tạo nhất có sẵn cho cả hiệu năng trá»±c tiếp và sản xuất âm nhạc studio. 

 

Mang studio thu âm của bạn đến buổi biểu diá»…n, và có bản ghi âm soundman của bạn và thậm chí nâng cao trình diá»…n của bạn vá»›i sức mạnh của StudioLive. 

 

StudioLive 16.4.2 cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát sáng tạo tuyệt vời trong phòng thu. Ghi lại có hoặc không có xá»­ lý các hiệu ứng Fat Channel hoặc DSP. Tạo các há»—n hợp, vòng lặp, hiệu ứng âm thanh và hÆ¡n thế nữa, sau Ä‘ó Ä‘Æ°a đến buổi trình diá»…n của bạn và trá»™n chúng vá»›i hiệu suất trá»±c tiếp. 

 

Quy trình kênh sá»­ dụng các trình cắm thêm yêu thích của bạn và tá»± Ä‘á»™ng hóa hoàn toàn toàn bá»™ chÆ°Æ¡ng trình bằng phần mềm ghi âm và sản xuất yêu thích của bạn. 

 

StudioLive hoàn toàn cách mạng hóa việc sản xuất âm nhạc, mở ra khả năng sáng tạo vô tận. Trá»™n kỹ thuật số mạnh mẽ và dá»… dàng StudioLive mixer có thiết kế QuickTouch sáng tạo và trá»±c quan cho phép truy cập nhanh đến mọi tham số, kết hợp, hiệu ứng, và aux, cho phép kiểm soát nhanh chóng và sáng tạo trong quá trình sản xuất nhạc. Các tính năng tải và lÆ°u cÅ©ng được bao gồm để tạo ảnh chụp nhanh cài đặt kênh, lÆ°u cài đặt hiệu ứng, hoàn toàn nhá»› lại má»™t kết hợp và hÆ¡n thế nữa. Tất cả các kỹ thuật số pha trá»™n và hiệu ứng xá»­ lý được thá»±c hiện vá»›i Ä‘á»™ chính xác 32-bit nổi Ä‘iểm cho âm nhạc chÆ°a từng có.

 

Kênh Fat (EQ, Máy nén, Limiter, Gate, trên mọi kênh) Trái tim của StudioLive là tính năng Fat Channel, được kết hợp bằng cách nhấn vào bất kỳ nút "select" nào và có tính cân bằng và Ä‘á»™ng lá»±c rá»™ng rãi cho mọi kênh đầu vào, má»—i phân nhóm con, và đầu ra chính. Bá»™ lọc thông cao và các thuật toán cân bằng bán dẫn bốn băng được dá»±a trên bá»™ cân bằng EyeQ của PreSonus, mang lại kết quả cá»±c kỳ cho âm nhạc. 

 

CÅ©ng nhÆ° bao gồm trong Fat Channel là máy nén khí, giá»›i hạn và cổng được mô phỏng sau khi ACP88 của PreSonus Ä‘ã Ä‘oạt giải thưởng để kiểm soát Ä‘á»™ng lá»±c hoàn toàn. 

 

DSP EffectsTwo Ä‘á»™ng lập trình DSP 32-bit stereo được nạp vào StudioLive vá»›i nhiều loại hồi âm, âm chậm và các hiệu ứng dá»±a trên thời gian vá»›i Ä‘iều chỉnh thông số dá»… sá»­ dụng, tap tempo, lÆ°u trữ, thu hồi và lá»±a chọn cảnh để tạo sá»± linh hoạt tối Æ°u . 

 

Tải và LÆ°u Cài đặt của bạn PreSonus StudioLive cho phép bạn lÆ°u tất cả các cài đặt số của bạn để thiết lập và thu hồi nhanh chóng. LÆ°u cảnh (tất cả các cài đặt) bao gồm các mức Ä‘á»™ fader vá»›i vị trí LED phù hợp, dải kênh (Fat Channel) và các hiệu ứng DSP riêng lẻ để dá»… dàng, nhanh chóng và kiểm soát. 

 

Chất lượng âm thanh chuyên nghiệpStudioLive không mất phí khi nói đến chất lượng âm thanh. Tất cả các pha trá»™n kỹ thuật số được thá»±c hiện vá»›i chế Ä‘á»™ xá»­ lý Ä‘iểm nổi 32-bit cá»±c cao cho hiệu suất âm thanh tối Æ°u. 

 

Đầu vào và đầu ra tÆ°Æ¡ng tá»± được chuyển đổi sang âm thanh số vá»›i các bá»™ chuyển đổi kỹ thuật số chất lượng cao nhất cung cấp má»™t dải Ä‘á»™ng lá»±c + 118dB cho các kết quả âm thanh ngoạn mục và âm thanh chÆ°a từng có. Tích hợp 32x18 FireWire RecordingStudioLive bao gồm công nghệ FireWire Ä‘ã được giải thưởng của PreSonus đồng bá»™ vá»›i JetPLL cung cấp 22 kênh thu và 18 kênh phát lại đồng thời. 

 

Má»—i kênh ghi âm FireWire có thể được thiết lập để ghi lại trÆ°á»›c hoặc sau khi xá»­ lý tín hiệu Fat-Channel cho Ä‘á»™ linh hoạt và Ä‘iện năng tổng thể. StudioLive cÅ©ng có thể quay lại 18 kênh phát lại FireWire từ phần mềm ghi và sản xuất của bạn để trá»™n lại và hoạt Ä‘á»™ng trá»±c tiếp vá»›i các bài hát Ä‘ã được ghi trÆ°á»›c, cÅ©ng nhÆ° trá»™n phòng thu vá»›i cách xá»­ lý tín hiệu bên trong của mixer và các thuật toán tổng hợp. 

 

StudioLive Mixer tÆ°Æ¡ng thích vá»›i phần mềm ghi âm và ghi âm Mac và Windows bao gồm Logic, Nuendo, Cubase, Sonar, Trình diá»…n Kỹ thuật Số, Audition và nhiều hÆ¡n nữa.

 

Phần mềm ghi âm tích hợp Multi-Track-CAPTUREStudioLive 16.4.2 cÅ©ng được trang bị phần mềm ghi âm CAPTURE Ä‘a phần để bạn có thể dá»… dàng ghi lại các chÆ°Æ¡ng trình của bạn ngay trên máy. Phần mềm CAPTURE được thiết kế để giao tiếp vá»›i StudioLive 16.4.2 má»™t cách hoàn hảo để cho phép thiết lập và ghi lại các buổi biểu diá»…n. 

 

Vá»›i cảm nhận và cảm nhận của máy ghi âm Ä‘a Ä‘Ä©a kỹ thuật số theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp, phần mềm CAPTURE là ngay lập tức quen thuá»™c vá»›i mọi nhạc sÄ© và kỹ sÆ°. Phần mềm StudioLive HDR cung cấp cho bạn khả năng chỉnh sá»­a đầy đủ cÅ©ng nhÆ° xuất sang định dạng tệp WAV để tÆ°Æ¡ng thích vá»›i ProTools, Cubase, Nuendo, Logic, Sonar và tất cả phần mềm sản xuất nhạc và ghi âm khác. 

 

Hoặc bạn có thể phát các bài hát Ä‘ã ghi lại của bạn vào StudioLive 16.4.2 thông qua FireWire và kết hợp các bài hát của bạn vá»›i công suất trá»™n và các tính năng của PreSonus StudioLive 16.4.2, sau Ä‘ó ghi lại kết quả cuối cùng trở lại CAPTURE. 

 

Các Loa Preampli của Class A của XMAXStudioLive bao gồm mười sáu bá»™ khuếch đại âm thanh Ä‘iện áp cao, rời rạc, XMAX Class A cho tất cả các loại micro. Công việc của má»™t preamplifier micro là tăng tín hiệu cấp micros đến mức đường dây để tín hiệu có thể được chuyển đổi từ analog sang kỹ thuật số. Việc tăng cường mic-to-line nói chung là má»™t preamplification của hÆ¡n 400 lần Ä‘iện áp của tín hiệu cấp mic gốc. 

 

Giai Ä‘oạn preamplification này là má»™t trong những giai Ä‘oạn quan trọng nhất mà tín hiệu sẽ trải qua trÆ°á»›c khi chuyển đổi sang kỹ thuật số và tại sao má»™t preampli hiệu suất cao lại quan trọng để đạt được kết quả tuyệt vời. Tất cả các bá»™ khuếch đại XMAX được xây dá»±ng vá»›i ba yếu tố sau: • Điện áp cao -PhÆ°Æ¡ng đầu preamplifier XMAX chạy trên ray Ä‘iện 30V. Hầu hết các thiết kế dá»±a trên kệ op-amp chạy trên đường ray Ä‘iện từ 10V đến 18V. Đường dây Ä‘iện cao thế cung cấp nhiều khoang, Ä‘áy sâu hÆ¡n, mượt mà hÆ¡n và toàn bá»™ âm thanh đầy đủ hÆ¡n. . • Discrete-Không có op amps. Chỉ có bóng bán dẫn, Ä‘iện trở và tụ Ä‘iện. Các bá»™ khuếch đại op tạo thêm tiếng ồn, màu sắc và Ä‘á»™ cứng cho tín hiệu. 

 

Thiết kế rời rạc cung cấp Ä‘á»™ ồn và Ä‘á»™ trong suốt cá»±c kỳ thấp. • Lá»›p A-Khi mạch Ä‘ang chạy ở chế Ä‘á»™ loại A, mạch luôn ở trạng thái "bật" hoạt Ä‘á»™ng ở các yêu cầu Ä‘iện áp tối Æ°u. Chế Ä‘á»™ loại A có Ä‘á»™ méo chéo không và mang âm thanh âm thanh rõ ràng hÆ¡n và âm thanh hÆ¡n so vá»›i thiết kế lá»›p A / B được tìm thấy trong hầu hết các mạch op-amp. 

 

Kết quả ròng của thiết kế preamp XMAX là khoảng sân trÆ°á»›c, tiếng ồn thấp, dải Ä‘á»™ng rá»™ng và dải tần số rá»™ng, và Ä‘iều quan trọng nhất là âm thanh và Ä‘á»™ trong suốt cao, Ä‘á»™ sâu thấp, và mọi thứ ở giữa. Phần mềm Ä‘iều khiển VSL Phần mềm PreSonus Virtual StudioLive tùy chọn cho Mac và Windows, được cung cấp nhÆ° là má»™t phần mềm tải về miá»…n phí, cung cấp Ä‘iều khiển hai chiều của máy trá»™n kỹ thuật số StudioLive 16.4.2. 

 

Bây giờ bạn có thể xem và kiểm soát các thông số máy trá»™n được sá»­ dụng nhiều nhất trên màn hình, bao gồm kênh, phân nhóm, aux send và các cấp chính, cÅ©ng nhÆ° các cài đặt EQ đồ họa của Fat Channel, hiệu ứng và đồ hoạ. Kiểm soát máy trá»™n bằng chuá»™t hoặc xem VSL cập nhật khi bạn Ä‘iều chỉnh phần cứng. Kéo các giá trị Đặt trÆ°á»›c Kênh Fat lên tất cả 16 kênh trong vài giây. Ẩn hoặc solo ở má»—i kênh vá»›i 1 sweep từ con chuá»™t. Áp dụng má»™t Màn má»›i cho toàn bá»™ máy trá»™n chỉ bằng cách kéo nó trên VSL từ danh sách bạn nhìn thấy mọi lúc, hoặc thu thập và trao đổi Scenes vá»›i những người dùng StudioLive khác.

 

Không dây Ä‘iều khiển các há»—n hợp phụ trợ vá»›i QMixWith QMix, bạn có thể thưởng thức Ä‘iều khiển từ xa không dây của bất kỳ máy trá»™n của PreSonus StudioLive aux từ trên 10 iPhone của Apple hoặc iPod touches! Cho phép người biểu diá»…n tạo ra màn hình của họ pha trá»™n từ iPhone cá nhân. 

 

Vá»›i Wheel of Me, bạn có thể chọn nhiều kênh "của bạn" và kiểm soát mức Ä‘á»™, đồng thời yêu cầu 1 máy Mac hoặc máy tính chạy PreSonus Virtual StudioLive. Có sẵn, tải miá»…n phí từ Apple App Store.

 

 • Tính năng, đặc Ä‘iểm

 

* 16 đầu vào, 6 há»—n hợp phụ, 4 phân nhóm

* 16 ampli XMAX hạng A lớp A

* Tương tự Hi-Definition với bộ chuyển đổi kỹ thuật số (dải động 118dB)

* Chế Ä‘á»™ mixer và xá»­ lý kỹ thuật số nổi lên không giá»›i hạn 32 bit

* Tần số mẫu bên trong 44.1kHz và 48kHz

* 22x18 giao diện ghi âm FireWire

* Khung thép thép gồ ghề cao 19 inch (inche: 2,54cm)

* Fat Channel Chọn:

* Bộ lọc Cao Pass

* Máy nén

* Limiter

* Bộ phận cổng

* EQ tham số bán dẫn 4 băng tần

* Pan

* Nạp / LÆ°u / Sao chép / Dán

* 2 hiệu ứng Master DSP (trạng thái reverbs, sá»± chậm trá»…, hiệu ứng dá»±a trên thời gian, tải / lÆ°u)

* Load / Save Mixer "Scenes" - tất cả các thiết lập bao gồm cả mức Ä‘á»™ fader vá»›i vị trí phù hợp vá»›i vị trí LED

* 100mm dài ném faders

* Các nút nhấn nhanh theo cấp Ä‘á»™

* Đồng hồ LED hiện nhanh

* Hệ thống truyền tin Talkback

* CAPTURE tích hợp phần mềm ghi âm trá»±c tiếp bao gồm

* TÆ°Æ¡ng thích Mac và Windows

* Giao diện ghi âm trá»±c tiếp tÆ°Æ¡ng thích vá»›i Logic, Nuendo, Cubase, Sonar, Digital Performer và nhiều hÆ¡n nữa

 

* Tùy chọn phần mềm Ä‘iều khiển VSL

* Dá»… dàng kéo và thả quy trình làm việc

* Kéo các giá trị đặt trÆ°á»›c trá»±c tiếp vào các kênh

* Kéo các phần của giá trị đặt trÆ°á»›c trá»±c tiếp đến các thành phần trong Kênh Fat

* Điều chỉnh cổng Fat Channel, máy nén, và EQ cá»™ng vá»›i đồ họa EQ và hiệu ứng

* Nhanh chóng thả toàn cảnh vào máy trá»™n để ngay lập tức tải tất cả các kênh, hiệu ứng, và cài đặt EQ đồ họa

* Load hiệu ứng nhanh chóng bằng cách kéo các cài đặt sẵn vào GUI

* Sá»­ dụng chuá»™t để gán các kênh nhanh cho nhiều xe buýt, tắt tiếng, solo, v.v.

* LÆ°u trữ và tổ chức các cài đặt sẵn trên máy tính của bạn, sau Ä‘ó chuyển chúng vào máy trá»™n của bạn cho buổi biểu diá»…n Ä‘êm Ä‘ó

* Tạo các cài đặt sẵn trên đường, lÆ°u trữ chúng vào máy trá»™n, sau Ä‘ó kéo chúng vào hồ bÆ¡i định sẵn của bạn vào lần tiếp theo bạn kết nối vá»›i máy tính

* Sắp xếp lại các giá trị đặt trÆ°á»›c trong bá»™ nhá»› mixer và trong phần mềm để phù hợp nhất vá»›i quy trình công việc của bạn cho má»—i yêu cầu

* Chia sẻ cài đặt trÆ°á»›c vá»›i bạn bè; kéo các cài đặt trÆ°á»›c ra khỏi trình duyệt và email, IM, hoặc các giá trị đặt sẵn Ä‘Ä©a trao đổi vá»›i các chủ sở hữu khác của StudioLive

* Xem tất cả các tham số được sá»­ dụng nhiều nhất trên mixer cùng má»™t lúc

* Xem trạng thái của tất cả các cài đặt Fat Channel cùng má»™t lúc

* Xem tất cả các há»—n hợp aux cùng má»™t lúc

* Xem các hiệu ứng hiện tại và các cài đặt tham số khác

* Xem và chỉnh sá»­a đồ họa tất cả các tham số EQ và các đường cong nén

* Xem và chỉnh sá»­a đồ hoạ tất cả các thiết lập cân bằng đồ họa

* Thá»±c hiện sao lÆ°u thời gian của toàn bá»™ máy mixer

* Điều khiển từ xa mixer từ iPhone, iPad, máy tính xách tay hoặc các thiết bị khác sá»­ dụng phần mềm VNC của bên thứ ba

 

A powerful, flexible environment for both live performance and studio music production.

StudioLive is one of the most powerful and flexible 16-channel digital mixers the world has seen. Loaded with 16 high-headroom XMAX microphone preamplifiers, built-in 32x18 FireWire recording and playback engine, Fat-Channel processing with 4-band EQs, compressors, limiters and gates, DSP effects, 6 aux buses, 4 sub-groups, extensive LED metering, mixer save and recall, channel-strip save/recall/copy/paste, talkback, and more, it breaks new boundaries for music performance and production.

Note:Since 5/26/09, you can make your StudioLive 16.4.2 64-bit compatible via a PreSonus web update. There is also a firmware update that includes a new graphic EQ and makes it possible to daisy-chain multiple StudioLive 16.4.2 units or other FireStudio-series interfaces.

Loaded with Racks of Effects

StudioLive is loaded with everything needed for professional live sound production totaling 28 compressors, 28 limiters, 28 gates, 28 high-pass filters, 2 stereo reverb/delays, 2 master stereo limiters and more, saving you loads of money and trips from the trailer during load in/out. All StudioLive digital effects are created and processed with 32-bit floating point precision for maximum sonic performance and enhanced musicality.

Best In Both Worlds

StudioLive seamlessly integrates a professional digital mixer with a complete multi-channel recording system delivering the most creative environment available for both live performance and studio music production. Take your recording studio to the gig, and have your soundman record and even enhance your shows with the power of StudioLive.

StudioLive 16.4.2 gives you ultimate creative control in the studio. Record with or without Fat Channel or DSP effects processing. Create mixes, loops, sound effects and more, then bring them out to your show and mix them with the live performance. Process channels using your favorite plug-ins, and completely automate your entire show using your favorite music recording and production software. StudioLive completely revolutionizes music production, opening endless creative possibilities.

Powerful and Easy Digital Mixing

The StudioLive mixer features the innovative and intuitive QuickTouch design allowing fast access to every parameter, mix, effect, and aux, allowing quick and creative control during music production. Load and save functions are also included to create snapshots of channel settings, save effect settings, totally recalling a mix, and more. All digital mixing and effects processing is done with 32-bit floating point precision for unmatched musicality.

Fat Channel

(EQ, Compressor, Limiter, Gate, on every channel)
The heart of StudioLive is the Fat Channel feature, engaged by pressing any "select" button, and features extensive equalization and dynamics available to every input channel, every aux output, every subgroup output, and main output. High pass filter, and four-band semi-parametric equalization algorithms are based on PreSonus' custom-designed digital EyeQ equalizer, delivering extremely musical results. Also included in the Fat Channel are compressors, limiters and gates modeled after PreSonus' award-winning ACP88 for complete dynamics control.

DSP Effects

Two programmable 32-bit stereo DSP effects engines are loaded in StudioLive with a wide range of reverbs, delays, and time-based effects with easy to use parameter adjustment, tap tempo, store, recall, and scene selection for ultimate creative flexibility.

Load and Save Your Settings

The PreSonus StudioLive allows you to save all of your digital settings for quick setup and recall. Save "scenes" (all settings) including fader levels with LED position matching, channel strips (Fat Channel), and individual DSP effects for ultimate ease, quickness and control.

Professional Sound Quality

StudioLive spares no expense when it comes to sound quality. All digital mixing is done with ultra high headroom 32-bit floating point processing for optimal sonic performance. Analog input and output is converted to digital audio with the highest-quality digital converters available delivering a dynamic range of +118dB for spectacular sonic results and unmatched musicality.

Built-in 32x18 FireWire Recording

StudioLive includes PreSonus' award-winning FireWire technology with JetPLL synchronization delivering 22 channels of recording and 18 channels of simultaneous playback. Each FireWire recording channel can be set to record either pre or post Fat-Channel signal processing giving total flexibility and power. StudioLive can also return 18 FireWire playback channels from your recording and production software for remixing and live performance with pre-recorded tracks, as well as studio mixing using the mixer's internal signal processing and summing algorithms. The StudioLive Mixer is compatible with Mac and Windows audio recording and music production software including Logic, Nuendo, Cubase, Sonar, Digital Performer, Audition and more.

Integrated Multi-Track Recording Software—CAPTURE
StudioLive 16.4.2 also ships complete with CAPTURE multi-track recording software so you can effortlessly record your shows right out of the box. CAPTURE software was designed to interface with StudioLive 16.4.2 perfectly to allow instant setup and recording of performances. With the look and feel of industry standard digital multi-track hard disk recorders, CAPTURE software is instantly familiar to every musician and engineer. StudioLive HDR software gives you full editing capability as well as export to WAV file formats for compatibility with ProTools, Cubase, Nuendo, Logic, Sonar and all other recording and music production software. Or you can play back your recorded tracks into StudioLive 16.4.2 via FireWire and mix your tracks with the mixing power and capabilities of the PreSonus StudioLive 16.4.2, then record the final mix back to CAPTURE.

XMAX Class A Preamplifiers

StudioLive includes sixteen custom-designed high-voltage, discrete, XMAX Class A microphone preamplifiers for all types of microphones. The job of a microphone preamplifier is to boost microphone level signals to line level so that the signal can be converted from analog to digital. This mic-to-line boost is generally a preamplification of over 400 times the voltage of the original mic level signal. This preamplification stage is one of the most important stages that the signal will go through before being converted to digital, and is why a high performance preamplifier is important to achieving great results.

All XMAX preamplifiers are built with the same three elements:
• High Voltage—The XMAX preamplifier runs on power rails of 30V. Most off the shelf op amp-based designs run on power rails of 10V to 18V. Higher voltage power rails deliver more headroom, deeper lows, smoother highs and an overall fuller sound. .

• Discrete—No op amps. Only transistors, resistors and capacitors. Op amps add noise, coloration and harshness to a signal. Discrete designs deliver ultra low noise and transparency.

• Class A—When a circuit is running in Class A mode the circuit is always in an "on" state operating at its optimal voltage requirements. Class A mode has zero crossover distortion and delivers purer, clearer and more musical sonics than class A/B designs which are found in most op-amp circuits.

The net result of the XMAX preamp design is high headroom, low noise, wide dynamic range and wide frequency range, and most importantly, musicality and transparency—smooth highs, solid deep lows, and everything in between.

VSL Control Software
The optional PreSonus Virtual StudioLive software for Mac and Windows, which is offered as a free download, provides bidirectional control of the StudioLive 16.4.2 digital mixer. Now you can see and control the most-used mixer parameters onscreen, including channel, subgroup, aux send, and main levels, as well as Fat Channel, effects, and graphic EQ settings.

Control the mixer with a mouse or watch VSL update when you adjust the hardware. Drag Fat Channel presets onto all 16 channels in seconds. Mute or solo every channel with a sweep of the mouse. Apply a new Scene to the whole mixer just by dragging it on VSL from a list you see at all times, or collect and trade Scenes with other StudioLive users.

Wirelessly control auxiliary mixes with QMix
With QMix, you can enjoy wireless remote control of any PreSonus StudioLive mixer's aux sends from up to ten Apple iPhones or iPod touches! Let performers create their monitor mixes from individual iPhones. With the Wheel of Me, you can select multiple “Me” channels and control their levels simultaneously. Requires a Mac or PC running PreSonus Virtual StudioLive. Available free from the Apple App Store.

 

Features

 • 16 inputs, 6 auxiliary mixes, 4 subgroups
 • 16 class A XMAX microphone preamplifiers
 • Hi-Definition analog to digital converters (118dB dynamic range)
 • Unlimited headroom 32-bit floating point digital mixing and effects processing
 • Internal sample frequency 44.1kHz and 48kHz
 • 22x18 FireWire digital recording interface
 • Compact 19" rack-mountable rugged steel chassis
 • Fat Channel Select:
 • High Pass Filter
 • Compressor
 • Limiter
 • Gate
 • 4-band semi parametric EQ
 • Pan
 • Load/Save/Copy/Paste
 • 2 Master DSP Effects (reverbs, delays, time-based effect, with load/save)
 • Load/Save Mixer "Scenes" — all settings including fader levels with LED position matching
 • 100mm long throw faders
 • Military grade quick touch push buttons
 • Fast-acting LED meters
 • Talkback communication system
 • CAPTURE integrated live recording software included
 • Mac and Windows compatible
 • Direct recording interface compatible with Logic, Nuendo, Cubase, Sonar, Digital Performer and more

 

 • Optional VSL Control Software
 • Easy drag-and-drop workflow
 • Drag presets directly to channels
 • Drag parts of presets directly to components in the Fat Channel
 • Adjust the Fat Channel gate, compressor, and EQ plus the graphic EQ and effects
 • Quickly drop entire Scenes to the mixer to instantly load all channel, effects, and graphic EQ settings
 • Load effects quickly by simply dragging presets into the GUI
 • Use the mouse to quickly assign channels to multiple buses, mute, solo, etc.
 • Store and organize presets on your computer, then transfer them to your mixer for that night's gig
 • Create presets on the road, store them to the mixer, then drag them to your preset pool the next time you're connected to the computer
 • Reorder presets in mixer memory and in the software to best fit your workflow for each gig
 • Share presets with friends; drag presets out of the browser and email, IM, or disk-swap presets with other StudioLive owners
 • See all of the most-used parameters on the mixer at once
 • See the state of all Fat Channel settings at once
 • See all aux mixes at once
 • See the current effects and other parameter settings
 • View and graphically edit all parametric EQ and compression curves
 • View and graphically edit all graphic equalizer settings
 • Do time-stamped backups of the entire mixer
 • Remote control the mixer from an iPhone, iPad, laptop, or other device using third-party VNC software.

 

PreSonus StudioLive 16.4.2 Digital Mixer

Công ty của chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi chỉ mua dùm sản phẩm cho các bạn.
Các bạn không phải lo về chất lượng sản phẩm khi đặt hàng tại công ty chúng tôi.

x